Takomläggning från tegel till plåt. Karlshov Norrköping

“Vi vill lägga om hela vårt tak från tegel till plåt. Huset är L-format, byggt -86, 1,5 plan ca 170 kvm, och har en takkupa som vi önskar bygga om. Vi vill även byta isolering i hela taket samt sätta innertak och isolera i en del av huset som just nu är kallvind. Vi har anlitat arkitekt som har gjort ritningar men har ännu inte färdigt bygglov för ombyggnation av takkupa (där vi även planerar att bygga balkong och veranda med skärmtak). Vi har läckage vid takkupan och skulle behöva göra en provisorisk lagning över vintern för att sedan dra igång det stora projektet under tidig vår”
Är du i behov av professionell hjälp med omläggning av ett tak? Vi lägger om tak i alla tänkbara material. Du kan läsa mer om de tjänster vi erbjuder inom takentreprenad här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *